Raport końcowy i podsumowanie konsulacji społecznej

 

Raport końcowy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna. Raport jest w formacie pdf. Czas generowania raportu może być wydłużony w przypadku wystąpienia dużej liczby opinii.

Podsumowanie konsultacji

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach były organizacje, działające na terenie Gminy Gronowo Elbląskie.
Celem konsultacji było poznanie opinii dotyczącej projektu wyżej powołanej Uchwały.
Wszelkie uwagi i opinie do projektu Uchwały można było zgłaszać do Wójta Gminy Gronowo Elbląskie w formie pisemnych opinii i uwag.
Za udzielenie wszelkich wyjaśnień oraz za przyjmowanie uwag i opinii odpowiadała Pani Izabela Kukla – pracownik Urzędu Gminy Gronowo Elbląskie.
Informuję, że konsultacje były prowadzone w dniach od 22 września 2020 roku
do 12 października 2020 roku i nie wpłynęły żadne uwagi i opinie dotyczące
w/w Uchwały.

Więcej na stronie:  https://bipgronowo.warmia.mazury.pl/kategoria/1132/organizacje-pozarzadowe.html

# Nazwa Opis
1 Informacja z przebiegu konsultacji.pdf INFORMACJA o przebiegu konsultacji dotyczących projektu Uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Gronowo Elbląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok  Podgląd

  Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Roczny Program Współpracy Gminy Gronowo Elbląskie z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021

Opiniowanie dokumentu:


Roczny Program Współpracy Gminy Gronowo Elbląskie z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021

Punkt konsultacji zakończony: 2020-10-12

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach były organizacje, działające na terenie Gminy Gronowo Elbląskie.
Celem konsultacji było poznanie opinii dotyczącej projektu wyżej powołanej Uchwały.
Wszelkie uwagi i opinie do projektu Uchwały można było zgłaszać do Wójta Gminy Gronowo Elbląskie w formie pisemnych opinii i uwag.
Za udzielenie wszelkich wyjaśnień oraz za przyjmowanie uwag i opinii odpowiadała Pani Izabela Kukla – pracownik Urzędu Gminy Gronowo Elbląskie.
Informuję, że konsultacje były prowadzone w dniach od 22 września 2020 roku
do 12 października 2020 roku i nie wpłynęły żadne uwagi i opinie dotyczące
w/w Uchwały.

Załączniki

# Nazwa Opis
1 Informacja o przebiegu konsultacji INFORMACJA o przebiegu konsultacji dotyczących projektu Uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Gronowo Elbląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.  Podgląd
Do góry